21.08.2023

Qabaqcıl, peşəkar müəllim məlumat bazası formalaşdırılır.

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji fəaliiyyəti ilə fərqlənən, yüksək peşə səriştələrinə malik, nüfuzlu müəllimlərin karyerada yüksəliş imkanlarının təmin edilməsi, əməyinin stimullaşdırılması, təhsilverənlərin peşəkar inkişafında bələdçi rolunda dəstək göstərməsi məqsədilə onların məlumatlarından ibarət elektron məlumat bazası formalaşdırılır.