Salyan Rayon Xalq Maarif Şöbəsinin adı dəyişilərək 1992-ci ildən Salyan Rayon Təhsil Şöbəsi adlandırılmışdır.

Hazırda şöbə üzrə idarəetmə aparatı, 1 metodmərkəz, 55 ümumi təhsil müəssisəsi və 5 məktəbdənkənar müəssisə fəaliyyət göstərir.