Qızılağac kənd Ə.Quliyev adına  tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Qızılağac kəndi

Telefon:  (050)660-87-40

Quyçu kənd Z.Hüseynov adına ümumi  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Quyçu kəndi

Telefon:  (050)621-34-15

Seyidsadıqlı kənd A.Bağırov adına tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Seyidsadıqlı kəndi

Telefon:  (050)327-63-83

Marışlı kənd R.Qafarov adına tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Marışlı kəndi

Telefon: (050)334-79-58

Arbatan kənd E.Ağayev adına  tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Arbatan kəndi

Telefon: (051)921-84-01

Ərəbqardaşbəyli kənd R.Quliyev adına  tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Ərəbqardaşbəyli  kəndi

Telefon:  (050)579-52-25

Kürqaraqaşlı kənd M.Dadaşov adına tam orta məktəb

Ünvan: Salyan rayon Kürqaraqaşlı kəndi

Telefon: (050)387-92-20

Aşağı  Kürkənd  kənd A.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Salyan rayon Aşağı Kürkənd kəndi

Telefon:  (050)983-15-96

Aşağı  Noxudlu kənd A.Sadıqov adına tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Aşağı  Noxudlu  kəndi

Telefon: (050)612-15-30

Yuxarı  Noxudlu kənd  tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Yuxarı Noxudlu kəndi

Telefon: (050)318-90-45

Xurşud kənd M.Salmanov adına  ümumi  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Xurşud  kəndi

Telefon: (051)919-07-21

Çuxanlı kənd Z.Həmidov adına  tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Çuxanlı kəndi

Telefon: (050)363-68-80

Parça  Xalac kənd S.Səmədov adına tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Parça Xalac kəndi

Telefon:  (050)795-73-66

Piratman  Gəncəli kənd  tam  orta  məktəb

Ünvan: Salyan rayon Piratman Gəncəli kəndi

Telefon: (050)742-38-02

Seydan kənd Z.Hüseynov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Slayan rayon Seydan   kəndi

Telefon: (050)613-62-94