04.05.2016

05.05.2016-cı  il  tarixdə  H.Əliyev  mərkəzində  məşğələ  keçiriləcəkdir.

05.05.2016-cı  il  tarixdə  H.Əliyev  mərkəzində  "Ulu  öndər  H.Əliyev  Müstəqil  Azərbaycanın  memarıdır"  mövzusunda  məşğələ  keçiriləcəkdir