10.05.2016

Ümumtəhsil  məktəbləri  arasında  tədbir  keçiriləcəkdir.

13.05.2016-cı  il  tarixdə  ümumtəhsil  məktəbləri  arasında "Narkomaniyaya  yox  deyek",  "Erkən  nigahın  fəsadları" , "Dini  radikalizm"  mövzusunda tədbir  keçiriləcəkdir.

05.05.2016

 Satış  yarmarkası 

10.10.2016-cı  il  Salyan  Texniki  Yaradıcılıq  Mərkəzi  Heydər  Əliyevin  anadan  olmasının  93  illiyinə  həsr  olunmuş  satış  yarmarkası  keçirəcəkdir.